SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Storitve in cene 

1. Čevelj in Čevelj d.o.o., v nadaljevanju Hostel Europa je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je stranka rezervirala, ter uresničiti dogovorjene storitve. Hostel Europa si pridržuje pravico, da v primeru preveč rezervacij stranki poskrbi ustrezno enako kvalitetno nastanitev v bližini.
2. Stranka se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih bo izkoristila. 
3. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v ponudbi.
4. V vse cene je vključen davek na dodano vrednost,krajevne pristojbine (turistična taksa) se plača posebej.
Cene so določene v vsakokratnem veljavnem ceniku. Hostel Europa ima pravico zvišati cene storitev v skladu z Obligacijskim zakonikom v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju ali do sprememb tarif drugih storitev in cen, ki vplivajo na ceno storitev. O zvišanju cen Hostel Europa obvesti stranko.

Plačila 

Za vse storitve plača stranka vnaprej na transakcijski račun Hostla Europa ali ob prihodu z gotovino ali s plačilno kartico.
Pri predčasnem odhodu ali rezerviranih storitvah, ki jih stranka sploh ne koristi, je treba plačati vso dogovorjeno ceno. Europa Hostel ima pravico zaračunati stroške opominov in zakonsko določene zamudne obresti. Europa Hostel si pridržuje pravico, da pred prihodom gosta preveri njegovo plačilno kartico. Za dan plačila se šteje dan, ko stranka izvrši plačilo ob prijavi na recepciji Hostla Europa oziroma vnaprej na transakcijski račun.

Bivanje z otroki
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora imeti veljavne dokumente. Za starost otroka se šteje starost, ki jo bo otrok dosegel na dan pričetka storitve in ne starost, ki jo ima na dan prijave.

Bivanje z domačimi živalmi
V Hostlu Europa Portorož so domače živali dobrodošle po predhodni najavi.

 Odstop stranke od rezervacije – ODPOVEDI

V vsakem primeru je treba odpoved opraviti v pisni obliki (po elektronski pošti). Pri odpovedi je stranka dolžna poravnati stroške Hostlu Europa, kot so navedeni v drugem odstavku te točke Splošnih pogojev. V kolikor ni pisne odpovedi pogodbe je stranka dolžna plačati celoten dogovorjen znesek, kljub temu da storitev ni koristila. Stranka je dolžna plačati tudi rezervirane postelje za goste, ki niso prispeli in jih ni odpovedala v rokih kot določajo splošni pogoji.

Stroški odpovedi za individualne goste:
Rezervacija se lahko brezplačno prekliče 2 dni pred prihodom. V kolikor je rezervacija preklicana do 20. ure (po lokalnem času hostla) na dan prihoda, se stranki obračuna nočitev za eno noč, če rezervacije ne prekliče, se stranki obračuna in odtegne znesek v višini opravljene celotne rezervacije.
Prav tako ima Hostel Europa pravico, da ne sprejme rezervacije, v kolikor obstajajo odprte terjatve iz preteklih rezervacij.

Europa Hostel Portorož lahko odstopi od rezervacije zaradi višje sile, kadar je rezervacija narejena na osnovi zavajajočih ali napačnih podatkov ali kršitve splošnih pogojev.

 Zagotovitev, prevzem in vrnitev sobe

1. Stranka nima pravice, da se ji pripravi prav določena soba, čeprav se osebje v Hostlu Europa potrudi, da bi upošteval strankine želje.
2. Rezervirana soba je stranki na voljo od 16. ure na dan, ki je bil dogovorjen kot dan njenega prihoda.
Recepcija je odprta od 8.00 do 12.00 ure in od 16:00 do 22:00 ure od 1.5 do 1.10, v času izven sezone pa recepcija obratuje na klic med 16:00 in 20:00.
3. Na dan odhoda mora stranka do 10. ure ( v časi poletne sezone do 12ih ) zapustiti sobo in ključ oddati na recepciji. Če stranka ta čas prekorači, lahko Hostel Europa od nje zahteva plačilo 100 % nočitve.
4. Gostje, ki pridejo po 20. uri, morajo Hostlu Europa o tem nujno obvestiti vsaj en dan vnaprej oziroma na dan prihoda najkasneje do 12.00 ure zaradi dogovora, kako in na kakšen način bodo gostje prevzeli sobo.
5. Če želi stranka podaljšati bivanje, mora o tem obvestiti recepcijo najmanj 24 ur pred dogovorjenim odhodom, storitve morajo biti poravnane pred podaljšanjem storitve.
6. Če stranka zasede sobo in jo potem zapusti, ne da bi opravila nočitev, se ji zaračuna plačilo celotne nočitve.
7. Če stranka rezervira sobo za daljši čas in jo pred iztekom roka zapusti, se ji zaračuna celotna vrednost nočitev za rezervirano obdobje, razen kadar jo zapusti pred iztekom roka zaradi višje sile ali bolezni.

Reklamacije oziroma pritožbe 

Vsaka stranka ima pravico do reklamacije oz. pritožbe zaradi neustrezne storitve. Stranka lahko vloži reklamacijo pisno v roku osem dni od dne, ko je bila storitev nepravilno opravljena. V primeru, da stranka zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Hostel Europa le-te vsebinsko ne obravnava. Brez pisne reklamacije Hostel Europa ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter drugih zahtevkov. K pisnemu zahtevku mora stranka priložiti ustrezna potrdila o dejanskem stanju, na podlagi katerega stranka svoj zahtevek uveljavlja.
Hostel Europa ne bo upošteval skupne reklamacije, ki jo podpiše več strank pogodbe iz ene reklamacijske zadeve. Če pomanjkljivosti ni bilo mogoče rešiti na kraju samem in je po krivdi Hostla Europa prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev, ima stranka pravico do povrnitve stroškov največ v višini realne vrednosti neopravljenih storitev, oz. skladno z ustreznimi določili Zakona o varstvu potrošnikov, razen v primeru, kadar ima Hostel Europa pravico do odpovedi ali do spremembe aranžmaja.

Hostel Europa je dolžan pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v osmih dneh po njenem prejemu oz. v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku reklamacije. Dokler Hostel Europa ne poda odgovora, se stranka odreče posredovanja katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim medijem.

 Uporaba in varovanje pridobljenih podatkov

Europa Hostel Portorož vse pridobljene podatke o strankah varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da stranka z rezervacijo pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če stranka tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na storitev.


HIŠNI RED

Prijava v hostel na dan prihoda je možna od 14 ure dalje. Bivanje v hostlu plačate v naprej ob prihodu, hkrati pa položite še varščino (v gotovini) v vrednosti 20€ za:
  • ključe
  • posteljnino
  • brisače
  • upoštevanje hišnega reda

Odjava iz hostla do 12 ure na dan odhoda, v zimskem času do 10h.
V nasprotnem primeru se zaračuna dodaten dan.

Zajtrk traja od 8ih do 12ih, v zimskem času do 10ih.
Obratovalni čas recepcije : 8h do 12ih, od 16ih do 22h.
V zimskem času po dogovoru. Ob prihodu po 20h je obvezna predhodna najava!
Od ponedeljka do nedelje od 23h do 6h zjutraj je zahtevan nočni mir. V tem času prosimo, ne motite po nepotrebnem osebja ali drugih gostov.

Rezervirana soba vas čaka do 20 ure zvečer, če ni posebnih obvestil se po tej uri šteje, da sobe ne boste uporabljali in jo lahko oddamo drugemu gostu. V primeru poznejšega prihoda brez predhodnega obvestila vam nudimo namestitev v mejah razpoložljivih zmogljivosti.

Prosimo da ne poškodujete ali odstranjujete predmetov ki so namenjeni nastanitvi ali bivanju gostov v hostlu. Ne spreminjajte postavitve v sobah. Gost odgovarja za škodo, ki je nastala po njegovi krivdi, ali po krivdi tistih za katere odgovarja in tistih ki ga obiščejo. Za namerno povzročeno škodo ali odstranitev predmetov vam zasežemo varščino in ob tem dodatno zaračunamo z vašim dejanjem povezane stroške.

V primeru neupoštevanja hišnega reda, se proti kršitelju izvajajo naslednji ukrepi :
  • začasna ali trajna prepoved vstopa v prostore hostla.
  • Odstranitev iz prostora hostla.
  • Zaseg vaše varščine.
  • Zahteva za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
  • Pokliče se policijo.

Znesek škode ugotovi gostitelj v okviru dejanskih stroškov za odpravo škode.
V primeru da se gost s tem ne strinja, se škoda ugotavlja po redni pravni poti za katero je pristojno sodišče v Piranu. Vsak gost dobi za uporabo v hostlu brezplačno posteljnino in brisačo, ki jo lahko na recepciji brezplačno zamenja za svežo po petih nočeh uporabe.

Za poškodbe gostov nismo odgovorni.

Uživanje alkohola je dovoljena v gostinskem delu jedilnice. Shranjevanje in uživanje
hrane v sobah je prepovedano. Goste lahko sprejemate v dnevnih urah od 12h do 20h, v skupni jedilnici ter terasi. Prenočevanje gostov, ki v hostlu niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, je v hostlu strogo prepovedano. Prepovedane droge, druge nedovoljene snovi in orožje so v hostlu strogo prepovedani. V kolikor jih najdemo jih lahko zasežemo in obvestimo policijo.

Prosimo, da med svojo odsotnostjo pustite ključ svoje sobe ne recepciji. Vrednostne predmete hranite pri sebi ali v zaklenjeni omari v svoji sobi. Za krajo, izgubo ali škodo na osebnih predmetih v hostlu nismo odgovorni.


POMEMBNO:
Spoštujte druge goste in se do njih obnašajte kot bi si želeli da se oni do vas.
Požarni red in oznake zasilnih izhodov so izobešeni. Informirajte se o lokacijah gasilnih aparatov, ravnajte po navodilih požarnega reda in upoštevajte navodila osebja.
Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov v sobah ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Kajenje je prepovedano v vseh sobah in v vseh skupnih prostorih hostla razen terase.
Osebje ima pravico, da v vsakem trenutku brez dovoljena gosta preveri upoštevanje hišnega reda, kjerkoli v prostorih hostla.

Če potrebujete dodatna pojasnila se prosimo obrnite na receptorja.

EUROPA HOSTEL PORTOROŽ